วันที่   1   มิถุนายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-16.30   - รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566  30  นางสาวปุณิกา แซ่เตียว
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - รับรายงานตัวครูบรรจุใหม่  11  นางสาววาสนา สุดวิลัย
หอประชุมพิมานพรหม 08.30-16.30   -  - เขียนใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566  40  นางชิดชนก แกล้วกล้า
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการสพฐ. และไทยพีบีเอส ชวนครูมา Uptrend เสริม skill กับ ๓โครงการสุดปังปี ๒๕๖๖  15  นายกิตติพงศ์ บุญเติม
ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการ สพฐ. และไทยพีบีเอส ชวนครูมา Uptrend เสริม skill กับ ๓ โครงการสุดปังปี ๒๕๖๖  15  นายกิตติพงศ์ บุญเติม