วันที่   1   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสุขสมใจ 08.30-12.00   - ประชุมการแข่งขันกีฬา "สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เกมส์"  30  นายธีระนัย ไม้สูงเนิน
ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ 08.30-12.00   - รับรายงานตัวข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  31  นางสาววาสนา สุดวิลัย
ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 08.30-12.00   - ประชุมศึกษานิเทศก์ เรื่อง การดำเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปี 2566 ของ สพป.บร.1  25  นางอำนวย คมกริช